خانه فرهنگی عدالت


دوره آموزشی علیه وضعیت

تلاشی‌ست در راستای ساختن ميدانی برای نقد و گفتگو در مورد عدالت، هم سرنوشتی و تبعيض

0
دوره آموزشی
0
استاد مجرب
0
دانشجو
0
ساعت آموزش
خانه فرهنگی عدالت

جدیدترین دوره‌ ها

دوره آموزشی علیه وضعیت

خدمات خانه فرهنگی عدالت

هم سرنوشتی از اینجا آغاز می شود

خانه فرهنگی عدالت

فرصتی برای هم سرنوشتی

علیه وضعیت

فرصتی برای مبارزه با تبعیض

سخنرانی

باحضورصاحبنظران

دوره آموزشی

افزایش سواد رسانه

مناظره

تضارب ارا

رشد عقلانیت

همراه با هم

خانه فرهنگی عدالت

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال کنید

عدالتخواهان درباره ما چه می گویند!

شما نیز نظرات و پیشنهادات سازنده خود را برای ما ارسال کنید

خانه فرهنگی عدالت، فرصتی برای هم سرنوشت شدن

خانه فرهنگی عدالت

علیه وضعیت